rūgštis

rūgštis
1 rūgštìs sf. (3); rū́gštis sf. (1) Ml, sm. N 1. CII376, 210, N produktas, turintis acto ar citrinos skonį; tas skonis produkte: Rūgštiẽs didelė mėgėja Erž. Jau rytoj tai būtinai virsiu kopūstų, ba baisiai nusibodo be rūgštiẽs Ds. Vis šviežia rūgštìs JnšM. Kopūstus andės sukapotus, rūgšties kokios, ir su duona valgo Pb. Da tų uogų įsidėkit [į arbatą], rūgštìkę tokią padarys Erž. Neturiu rūgštès burokuos Klt. Vietoj rūgštès reiks burokėliuos indėt rubarbarų Ktk. Pas juos košė su žvake lajine i rūgštim LKT216(Mšk). Tu par daug tos rūgštiẽs (citrinos) pritrynei Jrb. Da ne par daug pagižęs [pienas], tik kvepia rū́gščia Skp. Užgynė daktaras rū́gštį Jnšk. Barščių rū́gščia suvilgė, suliejo, sušukavo – žvilga tie plaukai Plv. Par karštį kiaulės ėda rū́gštį Krtn. Visoj apylinkėj buvo žinomi ūkininkai, pas kuriuos būdavo gardi duona, gera rūgštis V.Myk-Put. Čia buvo duona su zvonkais (skalsėmis), nata juoda buvo, ale gardi, nata buvo rūgštìs gardi Btrm. Norint turėt gerą duonos rūgštį, nereikia leisti, kad kiaulės uostytų diešką LTR(Auk). Kad duonos rūgštis atsitaisytų, tai reikia duonkepę ištrinti su druska, svogūnu ir česnaku Pn. Virtuvėje kvepėjo sakais, pušų spygliais, duonos rūgštimi . Prašau kaštavot mūsų rūgšties (duonos) Pn. Dėkui už rūgštį (dėkojama už duotą paragauti duoną) Lp. Senelis tuoj ažmigo, tik boba niekaip negali ažmigtie: jai vis rūpi paragautie, ar gardi Dievo duonos rūgštelė BsPII195. Duona rūgščia trenkia Jnš. Ne visada marčios duonos rūgštìs gardesnė už anytos Ds. Jis i negirtas tau ta rū́gščia atsiduoda Jrb. Pyragas rūgščia muša Jnš. Barščiai būtų gardūs, tik mažoka da rūgštiẽs Trgn. Įmesiu obuoliuką [į sriubą], reik rūgštį biškį atgaut Rs. Kai maža rūgštès, negardus [kisielius] Pb. | prk.: Nekokis te kiemas, suvis be rūgšties (nevaišina) Ad. ^ Kas namai – tai dūmai, kas gaspadinė – tai rūgštis LTR(Km). Kas gomurys – mainos rūgštis LMD(Prn). Kožnas savo rūgštį turi LTR(Vl). O ką gi, reikia rūgštį permainyt (šeimininkę pakeisti) Ktk. Niekas misos neišnešė: inrugs šunio rū́gščia (perrūgs) Ds. Kad tu surūgtum pupų rūgšty! LTIII461(Tvr). Duok Dieve rūgštį, o mergai berniūkštį! LTR(Jz). Ne vienam puode rūgęs, nevienoda ir rūgštis LMD(Sln). Vyno rūgštis, akmens širdis (vyšnia) Graž. Vienam puodžiuke dvi rūgštys (kiaušinis) LTR(Dv). Viršuj medžio rūgštis rūgsta (obuolys) LTR(Mrj). 2. raugas: Iš avižinių miltų dirbo rūgštį Slnt. Kožna gaspadinė turėdavo savo rū́gštį duonos Imb. Duonos rūgštìs plėmus išima Ktk. Sa rū́gščia duona inrūgsta GrvT28. Rūgštis ing tris ketvirčius miltų priemaišyta DP92. Jei rūgštis, ing tašlą įmišyta, … neįraugys tašlos visos, ar bus tatai tikrąja rūgštimi, arba raugu? DP558. Reikia tikrai, idant seną rūgštį … gerai ižmazgotumbime DP197. Prilyginta yra dangaus karalystė rūgšti (orig. rukßtiy), kurią moteriškė ėmus užrūgino trijose mierose miltų, net užrūgo visa Ch1Mt13,33. Per septynias dienas tenotsiranda rūgštis namuose jūsų Ch2Moz12,19. | prk.: Pačiam sodžiaus rūgštis (gyvenimo būdas) juk pažįstama J.Paukš. Dėl to Velyką švęskim ne senoje rūgštyje, neigi teipag rūgštyje piktybės ir kytrybės PK219. ^ Eik eik su savo rū́gščia (su tuo, kas tik tau vienam įprasta, malonu)! Mrj. Vai, tu strimgalve išeisi su savo rū́gščia! Kt. Duok Dieve žmogų su tolku, o diešką su rūgščia Kb. 3. Lp, Sn rūgšti sriuba, rūgštus viralas: Petrelė, sušlavus žarijas, uždengė krosnį ir, pasiėmus nuo lentynos dubenį, pylė iš puodo rūgštį V.Krėv. Mes prijunkę, be rūgštiẽs negalim būt Dv. Nusibodo jau man rūgštìs valgyti . Išvirk rūgštiẽs, tai nor viduriai atsigaus Krok. Semk, sveteli, ragauk mūs rūgštiẽs Alv. 4. SD126, Sut rūgštus gėrimas, nestiprus alus, gira: Teip džiovino (troškino), tai gerai, kad da rūgštiẽs radau Mžš. Rūgštim jį tik ir atgavom Trgn. Turiam da tokios rūgštiẽs, užgersme Erž. Prašyk darbinyko – turėk i rūgšties Ėr. Gal rūgštelės rasis lašas? J.Avyž. Va, supjausčiau obuolius – bet rūgštẽlė bus Kp. Balsienė laikė lėkštę, kur buvo padėta duonos riekelė ir rūgšties puodelis V.Myk-Put. Jaunieji atsilaužė po duonos trupinį, pamirkė rūgštyje ir suvalgė M.Katk. Trauk rūgštį su prakaitu B259. 5. prk. giminė, prigimtis, pobūdis: Jiji tos pačios rūgšties , N. Ana tos pačios rūgštiẽs ant būdo adistar kaip josios motina J. Jie vienos rūgšties, o visaip vadinasi Pžrl. Dabokit, saugokitės rūgšties farizeušų ir rūgšties Herodo Ch1Mr8,15. Kitas tos pačios rūgšties raštas A1885,78. ^ Nauja rūgštìs, nauja ir arda Ds. Viena rūgštis ir tai rūgsta, o kaip dvi nerùgs (su atėjusia į namus marčia paprastai visuomet baramasi)?! Ds. 6. chem. cheminis junginys, dažantis lakmusą raudonai: Visų rūgščių bendra savybė yra polinkis reaguoti su šarmais, susidarant druskoms K.Daukš. Azoto rūgštis gaunama, oksiduojant amoniaką K.Daukš. Druskos rūgštis (HCl) vartojama litavimui . Karbolio rūgštis . Sieros rūgštìs . Skruzdžių rūgštis . Pieno rūgšties bakterijos ŽŪŽ14. Kloropormą taiso ne iš pačios skruzdinės rūgšties A1884,404. Skrandžio sultys turi fermento pepsino ir druskos rūgšties . Varį rū́gščia suėda Lkm. Rūgštiẽs par daug, rėmenys jį pjauna Vdk. Amino rūgštys . Nukleino rūgštys sp. Atsparus rūgštims PolŽ15. 7. ppr. pl. bot. smailialapė rūgštynė (Rumex acutus): Kur rūgštys auga, ten kask šulinį – vandens rasi Ss.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Protonų donoras. atitikmenys: angl. acid; Brönsted acid rus. кислота; кислота Бренстеда ryšiai: sinonimas – Brionstedo rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektronų akceptorius. atitikmenys: angl. acid; Lewis acid rus. кислота; кислота Льюиса; льюисовская кислота ryšiai: sinonimas – Luiso rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiaga, galinti atskelti tik protonus. atitikmenys: angl. acid rus. кислота …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rūgštis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. acid vok. Säure, f rus. кислота, f pranc. acide, m …   Fizikos terminų žodynas

  • rūgštis — 2 rū̃gštis sm. (2) K; CII376, N 1. K.Būg, DŽ, DūnŽ rūgštumas: Ui rū̃gštis! Visą giminę sutraukė Krš. Smarkus rū̃gštis, visą giminę į krūvą sutraukė Snt. 2. žr. 1 rūgštis 1: Liepė išplauti tą bačką, ka nesmirdėtum rūgščiù Trkn. Tą sulą raugins,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūgštis — rūgšti̇̀s 1 dkt. Sierõs, drùskos rūgšti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rūgštis — rū̃gštis 2 dkt. Baisùs rū̃gštis tų̃ obuolių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • etilendinitrilotetraacto rūgštis — statusas T sritis chemija formulė [(HOOCCH₂)₂NCH₂]₂ santrumpa( os) EDTA atitikmenys: angl. edetic acid; ethylenediaminetetraacetic acid; ethylenedinitrilotetraacetic acid rus. комплексон II; эдетовая кислота; этилендиаминтетрауксусная кислота;… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • (Z)-3-fenilpropeno rūgštis — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – alocinamono rūgštis žiūrėk – izocinamono rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ciananglies rūgštis — statusas T sritis chemija formulė NCCOOH atitikmenys: angl. carbonocyanidic acid; cyanocarbonic acid; cyanoformic acid rus. цианмуравьиная кислота; цианугольная кислота ryšiai: sinonimas – cianskruzdžių rūgštis sinonimas – cianmetano rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”